Kullanıcı ve Üyelik Sözleşmesi

Kullanıcı ve Üyelik Sözleşmesi

 

İşbu Sözleşme, (Sözleşme) Çamlık Mah. Efes Sok. Gürsoy Plaza No:33/35 Ofis:7 Çekmeköy – İstanbul adresinde mukim OSM GRUP (Avm.Gen.Tr) ile www.avm.gen.tr  (Web Site) sitesi üzerinden sunulan tanıtım, reklam, satış ve arama motoru hizmetlerinden yararlanan kullanıcı (Kullanıcı) arasındaki ilişkileri düzenlemektedir.

Kullanıcı, site dâhilinde sunulan hizmetlerden faydalanmaya başladığı andan itibaren, Sözleşme’de düzenlenen tüm şartları kabul etmiş sayılacağını ve bu şartların kendisi için bağlayıcı nitelikte olacağını kabul ve beyan eder.

Avm.Gen.Tr, aşağıda düzenlenmekte olan şartları, mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşulu ile ve önceden Kullanıcı’ya bildirmek üzere gerektiği zaman kendi takdiri üzerine değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

Kullanıcı, Web Sitesi Kullanım Koşullarını (Kısaca "Kullanım Koşulları") okuyarak kabul etmediği taktirde, SİTE`yi kullanmaktan vazgeçebilir. SİTE kullanılmaya devam edildiğinde, bu koşulların Kullanıcı tarafından kabul edildiği anlamına gelecektir. 

 1. KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 • Avm.Gen.Tr, Kullanıcı’larına arama hizmeti sağlayan ve herkesin kullanımına açık bir sitedir. Site üzerinden verilen hizmetler ücretsizdir.
 • Kullanıcı, Site dâhilinde sunulan hizmetlerden yararlanırken mevzuata uygun hareket etmekle yükümlü olup, Avm.Gen.Tr’in hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirime uymayı peşinen kabul ve beyan eder.
 • Kullanıcı, Site dâhilinde sunulan hizmetlerden yararlanırken, üçüncü kişilerin kullanımlarına ve/veya Site’nin işleyişine doğrudan veya dolaylı olarak olumsuz etki edebilecek her türlü davranıştan kaçınmak durumundadır.
 • Site içeriğinde, Kullanıcı’lara erişim kolaylığı sağlamak amacı ile yer verilen linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili tüm riskler Kullanıcı’ya ait bulunmaktadır.
 • Site’de yer alan yazılar, grafikler, fotoğraflar, videolar, animasyonlar, sesler ve her türlü metinsel, görsel ve işitsel içerik sadece kişisel kullanım amaçlı olup, her hakkı saklı bulunmaktadır. Aksi açıkça belirtilmediği sürece ticari ve kişisel amaçlarla dolaylı/dolaysız her türlü kullanımı, telif hakkı sahiplerinin onayına tabidir. Site içeriğinden yapılacak ticari veya kişisel her türlü kopyalama, çoğaltma, satma, yeniden tasarlama, link verme ve yayınlama Avm.Gen.Tr’in onayına tabidir. Kullanıcı aksi yönde hareketleri dolayısı ile Avm.Gen.Tr bünyesinde meydana gelecek her türlü zarar ve ziyanı tazmin ile yükümlüdür.
 • Site tasarımı ve veri tabanının oluşturulması ve kullanılması amacıyla Site’ye entegre edilmiş her türlü yazılım doğrudan Avm.Gen.Tr’in mülkiyetinde olup, Bu yazılımların her türlü kullanımı Avm.Gen.Tr’in onayına tabi bulunmaktadır.
 • Kullanıcı’nın, işbu Sözleşme ile üstlendiği yükümlülüklere aykırı fiilleri nedeniyle; Avm.Gen.Tr’in, üçüncü kişiler ve/veya kamu kurum/kuruluşlarına ödemek zorunda kalacağı her türlü bedel için Kullanıcı’ya rücu hakkına sahip bulunmaktadır.
  • Kullanıcı ve üyeler, siteyi kullandığı süre boyunca tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını herhangi bir bilgisayar şebekesinin güvenliğini ihlal etmeyeceğini, güvenlik şifreleme kodlarını kırmayacağını, SPAM mail veya zararlı yazılım girişiminde bulunmayacağını, aksi halde AVM.GEN.TR ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.
  • Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur. AVM.GEN.TR söz konusu içerikleri kontrol etmekle yükümlü değildir. AVM.GEN.TR bu tür eylemleri tespit ederse bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.
  • AVM.GEN.TR; hile, kuralların kötüye kullanılması veya ihlali şüphesinin bulunduğu hallerde, Kullanıcı`nın üyeliğinin sona erdirilmesi durumunda bağlayıcı ve kesin kararı verecek tek yetkili mercidir.
  • Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.
 1. ÜYELİK İLE ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 • Kullanıcı, Avm.Gen.Tr tarafından sunulan hizmetlerden daha kapsamlı olarak yararlanabilmek için Site’ye üye olabilme (Üye) imkânına sahiptir. Üye, üyelikten faydalanan Kullanıcı anlamına gelmekte olup; Sözleşme’de Kullanıcı’ya atfedilen tüm hak ve yükümlülükleri haizdir.
 • Bu kapsamda Avm.Gen.Tr, Güvenlik Politikaları’na uygun davranmak şartı ile bu üyelik başvurusu için gereken bilgileri doğrudan Kullanıcı’dan talep edebilecektir. Kullanıcı, Üye olmak istediği takdirde gereken bilgileri doğru, eksiksiz ve güncel olarak Avm.Gen.Tr’e sağlamak ile yükümlüdür. Söz konusu bilgilerin gerçeği yansıtmaması sebebi ile Avm.Gen.Tr veya üçüncü kişiler bünyesinde doğacak her türlü zararlardan Üye sorumlu olacaktır.
 • Üye, üyelik için bir kullanıcı adı ve şifre belirlemek durumundadır. Belirlenecek kullanıcı adı ve şifre sadece Üye’nin şahsına ait olup üçüncü kişiler ile paylaşılması yasaktır. Bu bilgilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı dolayısı ile sitede veya üçüncü kişiler bünyesinde meydana gelebilecek her türlü zararlardan doğrudan Üye sorumludur.
 • Üye, diğer Kullanıcı’ların Site üzerinden faydalandığı hizmetlere ek olarak; Üye’nin ilgisini çekebilecek marka ve/veya ürünleri aylık bültenler (Bülten) ve Üyeler tarafından kurulacak ürün, marka ve moda bazlı alarmlar (Moda Alarmı) hizmetlerinden de faydalanabilecektir.
 • Üye, dilediği zaman Avm.Gen.Tr’e ulaştıracağı bir beyanı ile taraflar arasındaki üyelik ilişkisine son verebilecektir. Kullanıcı, bu beyanını elektronik ortamda reklam@avm.gen.tr adresine gönderilecek bir mail aracılığı ile veya Avm.Gen.Tr ’in şirket adresine göndereceği bir posta vasıtası ile ya da sair başkaca bir suretle yapabilme imkânına sahip bulunmaktadır.
 • Üye ve kullanıcılar, sitede paylaşacağı yorumların arama motorları ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından görüleceğini, bu beyanların herhangi bir hukuka aykırılık içermesi durumunda kendisinin sorumlu olacağını peşinen kabul eder.
 1. AVM.GEN.TR ARAMA MOTORU İLE AVM.GEN.TR’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 • Avm.Gen.Tr, Site dâhilinde Kullanıcı’lara sunduğu tüm hizmetlerde, Sözleşme ve mevzuat hükümlerine uygun davranmak ile yükümlüdür.
 • Avm.Gen.Tr, sunmakta olduğu hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu Sözleşme’de tek taraflı olarak değişiklikler yapabilir. Avm.Gen.Tr, Site’nin nihai amacı ve sunduğu hizmetler temelde aynı kalmak kaydı ile; her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmetleri kısmen veya tamamen durdurma hakkına sahip bulunmaktadır.
 • Site üzerinden yapılacak olan aramalar, veritabanındaki içerikler arasından otomatik olarak, Site’ye entegre edilen sistem ve algoritmalar üzerinden, sonuçlandırılmakta olup, Avm.Gen.Tr, bu sonuçların içerik, kapsam ve sıralamalarını, bu algoritmalar üzerinden istediği şekilde belirlemek hak ve yetkisine sahip bulunmaktadır.
 • Kullanıcı, Site dâhilinde sunulan hizmetleri tüm riskler kendisine ait olmak üzere kullanmaktadır. Avm.Gen.Tr, Site’de sunulan hizmetlerinin tamamının veya belirli kısımlarının/fonksiyonlarının Kullanıcı tarafından kullanımı sonucunda ortaya çıkacak zararlardan sorumlu tutulamaz.
 • Avm.Gen.Tr şunları garanti etmez: Arama sonuçlarının Kullanıcı’nın taleplerine uygun olduğu/olacağı; Site dâhilinde sunulacak hizmetlerin, kesintisiz, güvenli, hızlı veya hatasız olacağı; hizmetlerin kullanımı ile elde edilen sonuçların veya sonuçların sıralamasının, tam, eksiksiz, istenen sırada olacağı ve arama hizmetleri sonucunda elde edilecek herhangi bir ürünün, hizmetin, bilginin, kalitesinin vb. unsurun, Kullanıcı beklentilerini karşılayacağı.
 • Site algoritmasına dâhil edilecek ve arama sonuçlarına yansıtılacak marka ve ürünler Avm.Gen.Tr tarafından serbestçe belirlenecektir. Bir marka ve/veya ürünün Site içeriğine dâhil edilmiş olması, Sözleşme taraflarına veya üçüncü kişilere herhangi bir hak iddiasında bulunma yetkisi vermemektedir. Gerekli gördüğü takdirde Avm.Gen.Tr, marka ve/veya ürünler hakkında algoritma üzerinde ayarlamalar yapma, bunları kısmen/tamamen değiştirme veya kaldırma, hak ve yetkisine sahip bulunmaktadır.
 • Avm.Gen.Tr, Site’nin genel işleyişine ve/veya üçüncü kişilere dolaylı/dolaysız herhangi bir zarar vermesi; İşbu Sözleşme koşullarını ihlal niteliğinde davranışlarda bulunması hallerinde Kullanıcı’ya önceden göndereceği bir beyan ile derhal üyelik ilişkisine son verme hakkına sahip bulunmaktadır.
 1. AVM.GEN.TR’İN SORUMLULUĞU
 • Avm.Gen.Tr’in sorumluluğu, Site üzerinden sunulan hizmetin, “olduğu gibi” sunulmasından ibarettir.
 • Kullanıcı, Avm.Gen.Tr’in, ürünleri üreten, tedarik eden, satan veya benzer yollarla Kullanıcılar’a hizmet sunan (İşletme) bir kişi olmadığını, yalnızca İşletme ile Kullanıcı arasında aracılık yapmakta olduğunu kabul ve beyan etmektedir.
  • Avm.Gen.Tr, Kullanıcılar’a sunmakta olduğu hizmet kapsamında Sitede işletmeler tarafından yayınlanan ürünlerin açıklamaları, sınıflandırılmalarına ilişkin bilgilendirmeleri, renk, marka, model, cins, vasıf, nitelik ve tüm özellikleri, ürünleri satan kişi ve kurumların sunduğu hali ile sunulmaktadır. Bu sebeple ilanların doğruluğu, gerçekliği ve güncelliğinden işletmeler sorumludur. İşbu maddede anılan durumlardan ve işletmeler tarafından sunulan ürün ve/veya sağlanan hizmetin kusurlu ya da ayıplı olması ve/veya belirlenen süre içerisinde veya sitede belirtilen haliyle sunul(a)maması/sağlan(a)maması dolayısıyla AVM.GEN.TR ve çalışanları bu sebepten doğacak zararlardan ötürü herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
  • Kullanıcı söz konusu aksaklıklar dolayısı ile Avm.Gen.Tr’e hiç bir talep yöneltme yetkisi bulunmadığını kabul ve beyan etmektedir. Avm.Gen.Tr, Tüketici Hukuku mevzuatının satıcıya veya sağlayıcıya yüklediği hiçbir borcun ifasından sorumlu tutulamaz.
   • ‘AVM.GEN.TR’ 5651 Sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’ gereğince niteliği itibariyle içerik sağlayıcı olmayıp, sitede yer alan içeriklerden sorumlu değildir ve bunların hukuka uygunluğunu kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Site’de yayınlanan hiçbir ürün ve bilgi, AVM.GEN.TR tarafından üretilmemiştir ve ürünlerin tanıtımına ilişkin içeriğe hiçbir müdahalede bulunmamıştır. Bu bilgiler ürünleri satışa sunan mağazalar tarafından sunulmuş bilgiler olup, AVM.GEN.TR tarafından sadece Site’de görüntülenmektedir. AVM.GEN.TR, Bu tür üçüncü şahıslara ait içeriklerin, hizmet veya ürünlerin yasalara uygunluğunu araştırmakla yükümklü değildir ve sorumlu tutulamaz.
   • AVM.GEN.TR, site üzerinden üçüncü şahıs ve firmalara ait web sitelerine yönlendirme sağlayan linklere bağlı olarak, kullanıcının üçüncü parti sözleşme dışı sitelerdeki şifre ve hesap güvenliklerinden, faaliyetlerinden sorumlu tutulamaz.
 1. GİZLİLİK
 • Avm.Gen.Tr, Kullanıcıların site üzerinden kendisine elektronik ortamda ilettikleri kişisel bilgileri üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yarayan her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.
 • Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına, muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder.
 • Avm.Gen.Tr, kişisel bilgileri kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.
 • Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.
 • Avm.Gen.Tr, sitede link verilen üçüncü taraf sitelerin gizlilik politikalarından veya ihlallerinden sorumlu değildir.
 1. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK

İşbu Sözleşme’nin maddelerinden herhangi birinin yasal veya başka sebeplerle geçersiz veya yasadışı olması halinde, bu durum diğer maddelerin geçerliliğini ve yasallığını etkilemez ve diğer maddeler yürürlüğünü ve bağlayıcılığını korur.

 1. GARANTİ VERMEME:

İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. AVM.GEN.TR, HİZMETLERİ “OLDUĞU GİBİ” VE “MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDE SUNMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR.

 1. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

AVM.GEN.TR işbu Sözleşme şartlarını ve bu Site’deki diğer talimatlarda dilediği zaman dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Bunun gibi değişiklikler işbu sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın yükümlülüğüdür. Kullanıcı, AVM.GEN.TR hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

 1. DELİL SÖZLEŞMESİ

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca, İşbu Sözleşme gereğince gerçekleştirilen tüm işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri, bilgisayar kayıtları ile elektronik ortamdaki yazışmaları, faks kayıtları delil olarak kabul edilecektir.

 1. TEBLİGAT

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Avm.Gen.Tr’in sitesinde yayınladığı e.posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken beyan ettiği adreslerin geçerli tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliği olması durumunda en geç 3 (üç) iş günü içerisinde yazılı olarak bunu diğer tarafa bildireceğini aksi halde üye olurken beyan ettikleri adreslere gönderilecek tebligatların geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracağını beyan, kabul ve taahhüt ederler.

 1. MÜCBİR SEBEPLER

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerle, Taraflar’ın bu Sözleşme kapsamındaki faaliyetleri engellenirse, bu süre boyunca yükümlülüklerini ifa edememekten veya ifada gecikmekten sorumluluk doğmaz. Bu sürede hak ve yükümlülükler askıda olur. Bu sebeple Avm.Gen.Tr’den herhangi bir nam altında tazminat talebinde bulunulamaz.UYGULANACAK HUKUKİşbu Sözleşme hükümlerinin geçerliliği, yorumu ve ifası Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup, Sözleşmenin tamamından veya hükümlerin bir kısmından doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık için İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştırİşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından okunarak kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir